4. seminář

LEDVINY A MOČOVÉ
CESTY PLODU

20. března 2020


Kotva

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolte, abych Vás jménem společnosti FETMED pozvala na seminář:

Ledviny a močové cesty plodu -
screening, prevence, léčba a komplikace.


V multidisciplinárním konceptu budou diskutovány moderní postupy v diagnostice, prevenci, a léčbě vrozených vývojových vad uropoetického traktu. Nejen gynekologové, neonatologové a specialisté na fetální medicínu, ale i dětští radiologové, urologové a nefrologové poukážou na důležitost spolupráce mezi jednotlivými obory.

Nahlédneme také do pozadí embryologie a anatomie uropoetického systému, významu genetiky. Zhodnotíme, jaké máme možnosti a jak jsme úspěšní v prenatální diagnostice v České republice.

Oslovili jsme špičkové oborníky v oboru a jsme rádi, že naše pozvání přijal prof. Greg Rayn, specialista v oblasti fetální medicíny z Torontské Univerzity, který se s námi podělí o své bohaté zkušenosti s prenatální diagnostikou a intrauterinní léčbou uropatií.

Budeme potěšeni, když přijmete naše pozvání. Věříme, že si odnesete poznatky, které přispějí ke zlepšení péče o naše nejmenší pacienty.

doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D.
doc. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.


“Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.“

Počet registrací je limitován.
Kotva

přednášející

Prof. Dr. Greg Ryan, Ph.D.

MUDr. Greg Ryan je profesorem na katedře porodnictví, gynekologie a fetomaternální mediciny Torontské university se sídlem v Mount Sinai. V nemocnici Mount Sinai pracuje na neonatologickém oddělení, je vedoucí týmu fetální medicíny.Řeší vysoce riziková těhotenství, zabývá se fetoskopickou léčbou, kdy provádí laserovou léčbu TTTS syndromu u monochorionálních dvojčat, shunting hrudníku a močového měchýře, tracheální okluze při těžké diafragmatické hernii (CDH), operace spina bifida a srdeční intervence. Prof Rayn byl prvním operatérem těchto výkonů v Kanadě a je konzultantem pro mnoha národních a mezinárodních společností a organizací v oboru.

doc. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.

Urologická klinika.
Fakultní nemocnice Olomouc.

doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA.

Centrum fetální medicíny
UPMD Praha.

MUDr. Lenka Bakaj Zbrožková, Ph.D.

Radiologická klinika.
Fakultní nemocnice Olomouc.

Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA.

Centrum vědy a výzkumu.
FZV Univerzita Palackého Olomouc.

MUDr. Marek Godava, Ph.D.

FETMED.
Centrum fetální medicíny a genetiky.

MUDr. Antonín Šípek Jr, Ph.D.

Ústav biologie a lékařské genetiky.
1. LF UK a VFN v Praze.

MUDr. Macko Jozef, Ph.D.

Novorozenecké oddělení .
KNTB Zlin.

MUDr. Hana Flögelová, Ph.D.
Dětská klinika.
Fakultní nemocnice Olomouc. 

doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D.

FETMED - centrum fetální medicíny a genetiky.
Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky, KNTB Zlín.


Kotva

předběžný program

08.00 - 14.00Registrace
09.50 - 10.00Zahájení - Dhaifalah Ishraq

Úvod do problematiky vrozených vad močového traktu - Předsedající:

10.00 - 10.20Možnosti pokročilých virtuálních technologií v zobrazení vývoje člověka 3D technologiích (Filipčíková Radka)
10.20 - 10.40Genetika vybraných vad urotraktu (Godava Marek)
10.40 - 11.00Vývojové vady urogenitálního systému a jejich prenatální diagnostika v ČR (Šípek Antonín)

Diagnostika a léčba v prenatálním období I. - Předsedající:

11.00 - 11.30State of art in prenatal diagnosis and management of fetal uropathies (Rayn Greg)
- Lower Urinary Tract Obstruction (LUTO). Evaluation, Fetal Therapy & OutcomFetal
11.30 - 12.00Coffee break

Diagnostika a léčba v prenatálním období I. - Předsedající:

12.30 - 13.30State of art in prenatal diagnosis and management of fetal uropathies (Rayn Greg)
- Genitourinary System - Anatomy & Function​
- Fetal Therapy
13.30 - 13.50Kazuistiky
13.50 - 14.50Oběd

Diagnostika a léčba v prenatálním období II.- Předsedající:

14.50 - 15.10

Prenatální diagnostika a intrauterinní léčba uropatie o plodu v ČR (Krofta Ladislav)

15.10 - 15.30Význam MR v prenatální dg. VVV urotraktu plodu (Bakaj Zbrožková Lenka)
15.30 - 15.50Pohled českého urologa na prenatální diagnostiku (Šmakal Oldřich)

 

Diagnostika a léčba v postnatálním období I. - Předsedající:

15.50 - 16.10

Postnatální sonografický screening vývojových vad urotraktu (Macko Jozef)

16.10 - 16.40Postnatální dg. a léčba (Šmakal Oldřich)
- izolovaná dilatace kalichopánvičkového systému
- ureterohydronefróza
- duplexní ledvina
16.40 - 17.00Coffee break

Diagnostika a léčba v postnatálním období II. - Předsedající:

17.00 - 17.15Solitární ledvina-úloha nefrologa (Flögelová Hana)
17.15 - 17.30Nefrologická péče o dítě se závažným onemocnění ledvin (Flögelová Hana)
17.30 - 17.45Take home message (Dhaifalah Ishraq)
17.45 - 18.00Závěr (Dhaifalah Ishraq)

Kotva

termín a místo

Pátek - 20. března 2020
od 9.00 do 18.00 hodin

Upozornění: Kapacita je omezena.Clarion Congress Hotel OlomoucJeremenkova 36, 779 00 Olomouc
www.clarioncongresshotelolomouc.com

Google Mapa (úzká)


GPS:

49°35‘33.130“N
17°16‘32.721“E


Kotva

registrace

Adresa pracoviště

Registrační poplatek

Způsob platby

Upozornění: Platba na místě není možná. Děkujeme za pochopení.
Před odesláním registrace zaškrtněte pole "Nejsem robot":


GDPR

Informace o zpracování osobních údajů (ve smyslu GDPR) naleznete zde.

Modul: Registrační formulář

Kotva

kontakt

FETUS
cesta životemSandra Kubušková

E kubuskova.fetmed@seznam.cz
T +420 605 825 780

FETMED s.r.o.
Horní Lán 1200/13, 779 00 Olomouc
Czech Republicpartneři