3. seminář

ALOIMUNIZACE
A TĚHOTENSTVÍ

22. března 2019


Kotva

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolte, abych Vás jménem společnosti FETMED pozvala na seminář:

Aloimunizace a těhotenství,
screening, prevence, léčba a komplikace.

Za posledních 30 let, kam historie anti D profylaxe sahá, se povedlo výrazně snížit perinatální morbiditu a mortalitu. Cílem těchto přednášek je sjednotit postup při diagnostice aloimunizace a zamezit tím vzniku vážných komplikací u matky i plodu.

Registrace bude probíhat od 13.00 hod.
za účast je přiděleno 6 kreditů dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Počet účastníku semináře je limitován.

Těším se na naše setkání.
V úctě a s pozdravem
Doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah Ph. D.


Kotva

program

13.45 - 14.00 | Úvod a uvítání

Dhaifalah I.


14.00 - 14.30 | Erytrocytární aloimunizace – skríning a prevence

Holusková I., Galuszková D., FNOL
Diskuse


14.30 - 15.00 | Erytrocytární aloimunizace

Managment a léčba - Kacerovský M., FNHKK
Péče o novorozence - Jasná B., FNHK
Diskuse


15.00 - 15.30 | Přestávka


15.30 - 16.00 | Úloha ultrazvuku v případech aloimunizace plodu

Krofta l. ÚPMD
Diskuse


16.30 - 17.00 | Fetální a neonatální aloimunni trombocytopenie

Managment a léčbaGregor M., FNHK
Péče o novorozenceJasná B. , FNHK
Diskuse


17.30 - 18.00 | Gestační aloimunní onemocnění jater

Managment a léčba - Štěpán M., Navrátilová M. FNHK
Péče o novorozence - Navrátilová M. FNHK
Diskuse


18.00 - 18.30 | Fetální a neonatální aloimunitní trombocytopenie, Kazustika

Neumann A. Žižka Z., Koucký M., Bolcková H., Calda P. VFN a 1. LF


18.30 - 19.45 | Nová e-kniha-praktická příručka o ultrazvuku v porodnictví a gynekologii

Dhaifalah I.
Diskuse
Kotva

přednášející

doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D.

FETMED - vedoucí  centra fetální medicíny a genetiky.
Vedoucí centra fetální medicíny a lékařské genetiky, KNTB Zlín.

MUDr. Holusková Iva ,Ph.D.

Transfuzní oddělení FN Olomouc.
Zástupce primářky pro léčebnou péči transfuzního oddělení.

doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

Vedoucí lékař oddělení gynekologie a těhotných
Fakultní nemocnice a lékařská fakulta Hradec Králové 
Předseda sekce perinatologie a fetomaternální medicíny.

MUDr. Barbora Jasná

Dětská klinika.
Fakultní nemocnice a lékařská fakulta Hradec Králové.

doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA

Zástupce ředitele a
vedoucí centrum fetální medicíny UPMD Praha.

MUDr. Miroslav Gregor

Porodnická a gynekologická klinika.
Fakultní nemocnice a lékařská fakulta Hradec Králové .

MUDr. Martin Štěpán, Ph.D.

Porodnická a gynekologická klinika.
Fakultní nemocnice a lékařská fakulta Hradec Králové.

MUDr. Martina Navrátilová

Dětská klinika.
Fakultní nemocnice a lékařská fakulta Hradec Králové.

MUDr. Adam Neumann

Gynekologicko - porodnická klinika.
VFN a 1. LF UK Praha.


Kotva

termín a místo

Pátek - 22. března 2019
od 14.00 do 19.00 hodin


Clarion Congress Hotel OlomoucJeremenkova 36, 779 00 Olomouc
www.clarioncongresshotelolomouc.com

Google Mapa (úzká)


GPS:

49°35‘33.130“N
17°16‘32.721“E


Kotva

kontakt

FETUS
cesta životemSandra Kubušková

E kubuskova.fetmed@seznam.cz
T +420 605 825 780

FETMED s.r.o.
Horní Lán 1200/13, 779 00 Olomouc
Czech Republicpartneři