The Fetal Medicine Foundation
„Certificates of competence“


4. 11. 2022
Kotva

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolte, abych Vás jménem společnosti FETMED, a ve spolopráci s Mindray pozvat na kurz:

The Fetal Medicine Foundation „Certificates of competence“


FMF (The Fetal Medicine Foundation) certifikovaný intenzivní kurz vyšetření plodu.
Kurz je zaměřen na zdokonalení ultrazvukových dovedností a získání FMF certifikace k provádění screeningu v I. trimestru, hodnocení podrobné morfologie plodu v II. trimestru a základního vyšetření srdce plodu.
Kurz je veden školitelem FMF a certifikovanými lékaři s dlouholetou praxí v oboru prenatální diagnostiky a je pod záštitou a certifikací FMF. Kurz bude rozložen do teoretických přednášek a diskuzí, live- scan a hands - on - training.


Každý účastník kurzu obdrží FMF certifikát o teoretickém a praktickém výcviku:

- Certificate of Competence in Ultrasound Examination at 11-14 Weeks

- Certificate of Competence in Ultrasound Examination at 18-23 Weeks

- Theoretical course for the Certificate of Competence on Basic Fetal Echocardiography
doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D.

Maximální počet účastníků: 25 (nelze stornovat registrace)

Kotva

přednášející

doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D.

FETMED - centrum fetální medicíny a genetiky.
Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky, KNTB Zlín.

doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.

Přednosta Katedra dětského lékařství a neonatologie
Lékařská fakulta UO

MUDr. David Matura
Vedoucí Centra prenatální diagnostiky Gynekologicko-porodnické kliniky FNO.

MUDr. Erika Doležálková

odborný asistent výuky LF OU
Gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava

MUDr. Richard Špaček

vedoucí lékař porodních sálů
Gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava


Kotva

předběžný program

08.15 - 08.50Registrace
08.50 - 09.00Zahájení kurzu

1. blok přednášek:

09.00 - 09.30Teoretická část - I. trimestr
09.30 - 10.00Life scan - I. trimestr
10.00 - 11.00Hands on - I. trimestr
11.00 - 11.15Coffee break

2. blok přednášek:

11.15 - 12.00Teoretická část – fetální echokardiografie + Life scan
12.00 - 13.00Hands on – fetální echokardiografie
13.00 - 14.00Oběd

3. blok přednášek:

14.00 - 15.15

Teoretická část + Life scan – II. trimestr

15.15 - 15.30Coffee break
15.30 - 17.00Hands on – II. trimestr
17.00 - 18.00Závěr

Kotva

termín a místo

4. 11. 2022
od 9.00 do 18.00 hodin

Hotel Vista
kpt. Vajdy 3046/2
Ostrava - Zábřeh 700 30

www.hotelvista.cz

Upozornění: Kapacita je omezena na 25 míst.
Google Mapa (úzká)


GPS:

Připravujeme


Kotva

registraceKapacita semináře již byla naplněna.
Kotva

kontakt

FETUS
cesta životemSandra Kubušková

E asistent@fetmed.cz
T +420 605 825 780

FETMED s.r.o.
Horní Lán 1200/13, 779 00 Olomouc
Czech Republicpartneři