5. seminář

LEDVINY A MOČOVÉ
CESTY PLODU

1. 4. 2022
Kotva

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolte, abych Vás jménem společnosti FETMED pozvala na seminář:

Ledviny a močové cesty plodu -
screening, prevence, léčba a komplikace.


V multidisciplinárním konceptu budou diskutovány moderní postupy v diagnostice, prevenci, a léčbě vrozených vývojových vad uropoetického traktu. Nejen gynekologové, neonatologové a specialisté na fetální medicínu, ale i dětští radiologové, urologové a nefrologové poukážou na důležitost spolupráce mezi jednotlivými obory.

Nahlédneme také do pozadí embryologie a anatomie uropoetického systému, významu genetiky. Zhodnotíme, jaké máme možnosti a jak jsme úspěšní v prenatální diagnostice v České republice.

Oslovili jsme špičkové oborníky v oboru a jsme rádi, že naše pozvání přijal prof. Greg Rayn, specialista v oblasti fetální medicíny z Torontské Univerzity, který se s námi podělí o své bohaté zkušenosti s prenatální diagnostikou a intrauterinní léčbou uropatií.

Budeme potěšeni, když přijmete naše pozvání. Věříme, že si odnesete poznatky, které přispějí ke zlepšení péče o naše nejmenší pacienty.

doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D.
doc. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.


“Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.“

Počet registrací je limitován.Kotva

přednášející

Prof. Dr. Greg Ryan, MB.

Greg Ryan je profesor gynekologie a porodnictví Univerzity v Torontě. Pracuje jako perinatolog a vedoucí programu Fetální medicíny v nemocnici Mount Sinai hospital a v Ontraio Fetal Centre. K jeho zaměření patří fetální vrozené vývojové vady, rizikové gravidity a komplikace vícečetné gravidity. Je průkopníkem fetální terapie pro TTTS, srdeční vady, defekty neurální trubice, tracheální okluze pro CDH a využití shuntů pro VVV plic a obstrukce uropoetického traktu.

doc. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.

Urologická klinika.
Fakultní nemocnice Olomouc

prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA.

Centrum fetální medicíny
UPMD Praha

MUDr. Lenka Bakaj Zbrožková, Ph.D.

Radiologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc

doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny – Cell and Tissue Biology
Ústav histologie a embrylogie
LF UM  Brno

MUDr. Marek Godava, Ph.D.

FETMED.
Centrum fetální medicíny a genetiky

MUDr. Antonín Šípek Jr, Ph.D.

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN v Praze.

MUDr. Macko Jozef, Ph.D.

Novorozenecké oddělení
KNTB Zlín

MUDr. Hana Flögelová, Ph.D.
Dětská klinika
Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Marcel Hasch
Gynekologicko-porodnická klinika
FN Plzeň

MUDr. Jana Havalová
Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky
KNTB Zlín

MUDr. Eva Slintáková
Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky
KNTB Zlín

MUDr. Zuzana Vyoralová

Dětská nefrologická ambulance
KNTB Zlín

MUDr. Alexandra Dudová

Ambulance gynekologie dětí a dospívajících
UPMD Praha

doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D.

FETMED - centrum fetální medicíny a genetiky
Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky, KNTB Zlín


Kotva

předběžný program

08.00 - 14.00Registrace
08:00 - 10:00Káva a občerstvení
09.50 - 09.55Zahájení - Dhaifalah Ishraq
09.55 - 10.00Úvodní slovo - Procházka Martin /Rektor Univerzity Palackého Olomouc/

Úvod do problematiky vrozených vad močového traktu – Předsedající: Šantavý J., Godava M.

10.00 - 10.20Kmenové buňky a vývojová biologie ledvin /Vaňhara Petr, Ústav histologie a embryologie LF MU Brno/
10.20 - 10.40Genetika vybraných vad urotraktu /Godava Marek, FETMED/
10.40 - 11.00Vývojové vady urogenitálního systému a jejich prenatální diagnostika v ČR /Šípek Antonín Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN v Praze/

Diagnostika a léčba v prenatálním období I – Předsedající: Dhaifalah I., Krofta L.

11.00 - 11.45

State of the Art in prenatal diagnosis and management of fetal uropathies /Ryan Greg, Nemocnice Mount Sinai University Toronto Kanada/
- Development, antenatal diagnosis and management of fetal renal and urinary tract anomalies
- Lower Urinary Tract Obstruction /LUTO/-Evaluation, Fetal Therapy and Outcome.

11.45 - 12.05

Prenatální diagnostika a intrauterinní léčba uropatií u plodu v ČR /Krofta Ladislav, CFM ÚPMD Praha/

12.05 - 13.00Oběd/lunch

Diagnostika a léčba v prenatálním období I – pokračování

13:00 - 13:45Fetal therapy –where are we today? /Ryan Greg/

Diagnostika a léčba v prenatálním období II – Předsedající: Šmakal O., Hanzlíková P.

13:45 - 14:05

Význam MR v prenatální dg.VVV urotraktu plodu /Bakaj Zbrožková Lenka, Radiologická klinika FN Olomouc/

14:05 - 14:20

Pohled českého urologa na prenatální diagnostiku /Šmakal Oldřich, Urologická klinika FN Olomouc/

14.20 - 15.20

Kazuistiky
- CRKL gen a VVV urogenitálního traktu /Hasch Marcel/Gyncologicka- porodnicka klinika FN Plzěn
- Limitace zobrazovacích metod prenatálně a korelace s postnatálními UZ nálezy:
     - Extrofie močového měchýře, Megavesica /Havalová Jana, CFM KNTB Zlín/
     - Ageneze ledvin, Ren duplex /Slintáková Eva, CFM KNTB Zlín/
- Nutnost akutního ošetření hymenální atresie u novorozence s prenatálně  zjištěnou hydronefrózou /Dudová Alexandra CFM ÚPMD Praha/

15.20 - 15.50Coffee break

Diagnostika a léčba v postnatálním období – Předsedající: Macko J., Matura D.

15.50 - 16.10

Postnatální sonografický screening vývojových vad  urotraktu /Macko Jozef Novorozenecké odd.KNTB Zlín/

16.10 - 16.40

Postnatální diagnostika a léčba uropatií /Šmakal Oldřich Urologická klinika FN Olomouc/
- Izolovaná dilatace kalichopánvičkového systému
- Ureterohydronefróza
- Duplexní ledvina

16:40 - 16:55

Solitární ledvina - úloha nefrologa /Flögelová Hana Dětská klinika FN
Olomouc/

16:55 - 17:10Nefrologická péče o dítě se závažným onemocněním ledvin /Flögelová Hana/
17:10 - 17:25Solitární ledvina / Kazuistiky /Vyoralová Zuzana Dětské odd. KNTB Zlín/
17:25 - 17:40

Take home message / Závěr /Dhaifalah Ishraq FETMED/


Kotva

termín a místo

1. 4. 2022
od 9.00 do 18.00 hodin

Upozornění: Kapacita je omezena.Clarion Congress Hotel OlomoucJeremenkova 36, 779 00 Olomouc
www.clarioncongresshotelolomouc.com

Google Mapa (úzká)


GPS:

49°35‘33.130“N
17°16‘32.721“E


Kotva

registrace

Kapacita semináře již byla naplněna.Kotva

kontakt

FETUS
cesta životemSandra Kubušková

E asistent@fetmed.cz
T +420 605 825 780

FETMED s.r.o.
Horní Lán 1200/13, 779 00 Olomouc
Czech Republicpartneři