5. seminář

LEDVINY A MOČOVÉ
CESTY PLODU

1. 4. 2022
Kotva

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolte, abych Vás jménem společnosti FETMED pozvala na seminář:

Ledviny a močové cesty plodu -
screening, prevence, léčba a komplikace.


V multidisciplinárním konceptu budou diskutovány moderní postupy v diagnostice, prevenci, a léčbě vrozených vývojových vad uropoetického traktu. Nejen gynekologové, neonatologové a specialisté na fetální medicínu, ale i dětští radiologové, urologové a nefrologové poukážou na důležitost spolupráce mezi jednotlivými obory.

Nahlédneme také do pozadí embryologie a anatomie uropoetického systému, významu genetiky. Zhodnotíme, jaké máme možnosti a jak jsme úspěšní v prenatální diagnostice v České republice.

Oslovili jsme špičkové oborníky v oboru a jsme rádi, že naše pozvání přijal prof. Greg Rayn, specialista v oblasti fetální medicíny z Torontské Univerzity, který se s námi podělí o své bohaté zkušenosti s prenatální diagnostikou a intrauterinní léčbou uropatií.

Budeme potěšeni, když přijmete naše pozvání. Věříme, že si odnesete poznatky, které přispějí ke zlepšení péče o naše nejmenší pacienty.

doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D.
doc. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.


“Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.“

Počet registrací je limitován.
Kotva

přednášející

Prof. Dr. Greg Ryan, Ph.D.

Greg Ryan je profesor gynekologie a porodnictví Univerzity v Torontě. Pracuje jako perinatolog a vedoucí programu Fetální medicíny v nemocnici Mount Sinai hospital a v Ontraio Fetal Centre. K jeho zaměření patří fetální vrozené vývojové vady, rizikové gravidity a komplikace vícečetné gravidity. Je průkopníkem fetální terapie pro TTTS, srdeční vady, defekty neurální trubice, tracheální okluze pro CDH a využití shuntů pro VVV plic a obstrukce uropoetického traktu.


doc. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.

Urologická klinika.
Fakultní nemocnice Olomouc.

doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA.

Centrum fetální medicíny
UPMD Praha.

MUDr. Lenka Bakaj Zbrožková, Ph.D.

Radiologická klinika.
Fakultní nemocnice Olomouc.

Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA.

Centrum vědy a výzkumu.
FZV Univerzita Palackého Olomouc.

MUDr. Marek Godava, Ph.D.

FETMED.
Centrum fetální medicíny a genetiky.

MUDr. Antonín Šípek Jr, Ph.D.

Ústav biologie a lékařské genetiky.
1. LF UK a VFN v Praze.

MUDr. Macko Jozef, Ph.D.

Novorozenecké oddělení .
KNTB Zlín.

MUDr. Hana Flögelová, Ph.D.
Dětská klinika.
Fakultní nemocnice Olomouc. 

MUDr. Marcel Hasch
Gynekologicko-porodnická klinika.
FN Plzeň.

MUDr. Jana Havalová
Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky.
KNTB Zlín.

MUDr. Eva Slintáková
Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky.
KNTB Zlín.

doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D.

FETMED - centrum fetální medicíny a genetiky.
Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky, KNTB Zlín.


Kotva

předběžný program

08.00 - 14.00 Registrace
09.50 - 10.00 Zahájení - Dhaifalah Ishraq

Úvod do problematiky vrozených vad močového traktu - Předsedající:

10.00 - 10.20 Možnosti pokročilých virtuálních technologií v zobrazení vývoje člověka 3D technologiích (Filipčíková Radka)
10.20 - 10.40 Genetika vybraných vad urotraktu (Godava Marek)
10.40 - 11.00 Vývojové vady urogenitálního systému a jejich prenatální diagnostika v ČR (Šípek Antonín)

Diagnostika a léčba v prenatálním období I. - Předsedající:

11.00 - 11.30 State of the art in diagnosis and management of fetal uropathies (Ryan Greg)
- Lower Urinary Tract Obstruction (LUTO). Evaluation, Fetal Therapy & Outcome Fetal
11.30 - 12.00 Coffee break

Diagnostika a léčba v prenatálním období I. - Předsedající:

12.30 - 13.30 State of the art in prenatal diagnosis and management of fetal uropathies (Ryan Greg)
- Genitourinary System - Anatomy & Function​
- Fetal Therapy
13.30 - 13.50 Kazuistiky
CRKL gen a VVV urogenitálniho traktu (Marcel Hasch)
Limitace zobrazovacích metod v prenatální diagnostice (Jana Havalová)
- ageneze ledvin
- extrofie močového měchýře
Korelace prenatálního s postnatální UZ nálezu (Eva Slintáková) 
- megavesika
- průběh / - Ren. duplex
13.50 - 14.50 Oběd

Diagnostika a léčba v prenatálním období II.- Předsedající:

14.50 - 15.10

Prenatální diagnostika a intrauterinní léčba uropatie o plodu v ČR (Krofta Ladislav)

15.10 - 15.30 Význam MR v prenatální dg. VVV urotraktu plodu (Bakaj Zbrožková Lenka)
15.30 - 15.50 Pohled českého urologa na prenatální diagnostiku (Šmakal Oldřich)

 

Diagnostika a léčba v postnatálním období I. - Předsedající:

15.50 - 16.10

Postnatální sonografický screening vývojových vad urotraktu (Macko Jozef)

16.10 - 16.40 Postnatální dg. a léčba (Šmakal Oldřich)
- izolovaná dilatace kalichopánvičkového systému
- ureterohydronefróza
- duplexní ledvina
16.40 - 17.00 Coffee break

Diagnostika a léčba v postnatálním období II. - Předsedající:

17.00 - 17.15 Solitární ledvina-úloha nefrologa (Flögelová Hana)
17.15 - 17.30 Nefrologická péče o dítě se závažným onemocnění ledvin (Flögelová Hana)
17.30 - 17.45 Take home message (Dhaifalah Ishraq)
17.45 - 18.00 Závěr (Dhaifalah Ishraq)

Kotva

termín a místo

1. 4. 2022
od 9.00 do 18.00 hodin

Upozornění: Kapacita je omezena.Clarion Congress Hotel OlomoucJeremenkova 36, 779 00 Olomouc
www.clarioncongresshotelolomouc.com

Google Mapa (úzká)


GPS:

49°35‘33.130“N
17°16‘32.721“E


Kotva

registrace

Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE.

Adresa pracoviště

Registrační poplatek

PLATEBNÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY

Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši do 14 dnů po odeslání této závazné přihlášky. V případě, že nebude částka uhrazena v plné výši, vaše registrace na konferenci bude zrušena.


Způsob platby

Upozornění: Platba na místě není možná. Děkujeme za pochopení.
Před odesláním registrace zaškrtněte pole "Nejsem robot":


GDPR

Informace o zpracování osobních údajů (ve smyslu GDPR) naleznete zde.

Modul: Registrační formulář - 1

Kotva

kontakt

FETUS
cesta životemSandra Kubušková

E asistent@fetmed.cz
T +420 605 825 780

FETMED s.r.o.
Horní Lán 1200/13, 779 00 Olomouc
Czech Republicpartneři